รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
01/09/2561
07:00 - 16:00 น.
03/08/2561
13:42:28
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมต่อยอดการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  
อนุมัติ
01/09/2561
07:00 - 16:30 น.
27/08/2561
14:07:55
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมสอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
อนุมัติ
01/09/2561
07:00 - 16:30 น.
27/08/2561
14:25:42
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมสอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
อนุมัติ
02/09/2561
08:00 - 16:00 น.
17/08/2561
09:50:17
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุม schoolmis  
อนุมัติ
03/09/2561
08:30 - 16:00 น.
21/08/2561
14:37:17
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมกตปน  
ยกเลิกจอง
03/09/2561
08:30 - 16:00 น.
21/08/2561
14:18:34
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมกตปน.  
อนุมัติ
04/09/2561
07:00 - 18:00 น.
31/08/2561
13:38:30
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนทำความสะอาดห้องประชุม  
อนุมัติ
04/09/2561
11:00 - 16:30 น.
04/09/2561
09:28:40
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนคัดเลือกขยะ  
ยกเลิกจอง
05/09/2561
08:00 - 16:00 น.
02/09/2561
07:37:26
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อนุมัติ
06/09/2561
08:00 - 17:00 น.
23/08/2561
18:02:22
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมขยายผลประกันคุณภาพ  
ยกเลิกจอง
06/09/2561
07:00 - 12:00 น.
17/08/2561
14:03:58
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมประจำปีหัวหน้ากลุ่ม ธกส.  
ยกเลิกจอง
06/09/2561
09:00 - 16:00 น.
17/08/2561
13:41:45
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมคณะกรรมการ ธกส.เทิง  
ยกเลิกจอง
06/09/2561
08:00 - 16:30 น.
03/09/2561
10:52:37
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4  
อนุมัติ
07/09/2561
13:00 - 16:00 น.
07/09/2561
09:44:10
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมประจำเดือนกลุ่มนิเท ติดตามฯ  
อนุมัติ
07/09/2561
07:00 - 18:00 น.
01/09/2561
08:28:49
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนจัดเตรียมห้องประชุม  
ยกเลิกจอง
07/09/2561
13:00 - 17:00 น.
03/09/2561
11:39:06
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนการรพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒  
อนุมัติ
07/09/2561
08:30 - 12:00 น.
04/09/2561
10:43:53
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมทีมงานวิจัย  
อนุมัติ
07/09/2561
08:00 - 17:00 น.
23/08/2561
18:03:14
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมขยายผลประกันคุณภาพ  
อนุมัติ
08/09/2561
08:00 - 16:00 น.
21/08/2561
09:27:09
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
ยกเลิกจอง
09/09/2561
08:00 - 16:00 น.
23/08/2561
11:40:29
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการสอน การอ่านการเขียนตามแนว PISA