รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
04/01/2561
09:00 - 16:30 น.
25/12/2560
13:13:24
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประเมินค่างาน  
อนุมัติ
05/01/2561
14:00 - 16:00 น.
05/01/2561
11:47:05
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมงานพระราชดำริ  
อนุมัติ
06/01/2561
07:00 - 16:00 น.
29/11/2560
08:59:49
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนอบรมครูปฐมวัย  
อนุมัติ
08/01/2561
13:00 - 17:00 น.
07/01/2561
13:53:42
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนหารือข้อราชการ  
อนุมัติ
08/01/2561
08:00 - 17:00 น.
29/12/2560
09:58:55
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุม ก.ต.ป.น.  
อนุมัติ
08/01/2561
09:00 - 16:00 น.
03/01/2561
09:25:05
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561  
ยกเลิกจอง
09/01/2561
08:30 - 16:30 น.
03/01/2561
12:53:38
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561  
อนุมัติ
09/01/2561
08:00 - 17:00 น.
29/12/2560
10:00:13
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมการวางแผนบริหารจัดการ สพป.เชียงราย เขต 4  
อนุมัติ
10/01/2561
09:00 - 16:00 น.
25/12/2560
15:52:11
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมการจัดงานกีฬาสมาพันธ์ครู ปี 2561  
อนุมัติ
10/01/2561
08:00 - 17:00 น.
29/12/2560
10:00:55
ห้องประชุม สพป.ชร. เขต 4(ร.ร.วัดพระเกิดฯ) บรรจุ 250 คนประชุมการวางแผนบริหารจัดการ สพป.เชียงราย เขต 4  
อนุมัติ
10/01/2561
13:00 - 16:30 น.
10/01/2561
09:39:57
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนเกลี่ยอัตรกำลัง  
อนุมัติ
11/01/2561
08:30 - 16:30 น.
03/01/2561
12:58:02
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561  
อนุมัติ
11/01/2561
13:00 - 17:00 น.
11/01/2561
10:26:03
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประเมินประวัติและผลงาน  
ยกเลิกจอง
11/01/2561
13:30 - 16:30 น.
03/01/2561
14:19:38
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
อนุมัติ
12/01/2561
08:00 - 16:30 น.
08/01/2561
11:48:19
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าฯ  
อนุมัติ
12/01/2561
09:00 - 16:30 น.
10/01/2561
15:48:54
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อนุมัติ
13/01/2561
08:00 - 16:30 น.
26/12/2560
17:20:16
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมอบรม E-Money  
อนุมัติ
15/01/2561
08:30 - 16:30 น.
11/01/2561
10:38:09
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561  
อนุมัติ
15/01/2561
08:00 - 01:16 น.
12/01/2561
13:09:40
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2561  
อนุมัติ
17/01/2561
14:00 - 17:00 น.
10/01/2561
12:35:55
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุม ครูทวิภาษา