ข้อมูลรถ
ทะเบียน : ชร.นข-3063
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : ไฮเอช (รถตู้นั่งสี่ตอนนั่งได้ 10 คน)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 28 ก.พ. 2548
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.นข-3064
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : ไฮเอช (รถตู้นั่งสี่ตอนนั่งได้ 10 คน)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 28 ก.พ. 2548
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กท-3912
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถ 4 ประตู มีหลังคา)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 13 ต.ค. 2553
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.กธ-3761
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถ 4 ประตูไม่มีหลังคา)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 26 ต.ค. 2554
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.บล-3564
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : ฟอร์ดเรนเจอร์ (รถแค็บมีหลังคา)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 25 ก.พ. 2553
สถานะ : ใช้งานได้
ทะเบียน : ชร.บพ-4002
ยี่ห้อ : โตโยต้า
รุ่น : ไฮลักซ์วีโก้ (รถแค็บมีหลังคา)
รายละเอืยดอื่นๆ : จดทะเบียนเมื่อ 16 มี.ค. 2548
สถานะ : งดใช้งานชั่วคราว
ทะเบียน : ชร.ย-1758
ยี่ห้อ : ฮอนด้า
รุ่น : ดรีม100 (นายปัญพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ)
รายละเอืยดอื่นๆ : รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนเมื่อ 15 เม.ย. 2537
สถานะ : งดใช้งานชั่วคราว
ทะเบียน : ชร.กท-3911
ยี่ห้อ : ฟอร์ด
รุ่น : เรนเจอร์ 4 ประตูมีหลังคา
รายละเอืยดอื่นๆ :
สถานะ : ใช้งานได้